Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ


: γλακώ= to run, γιάε=look, γιάντα=why ,γιαγέρνω=to return, γραίνω=to throw water on something, γροικώ=to listen, εδά=now, θωρώ=to see,θαρρώ=to think καλλιά=better, κατσούλι=the young cat, κουλούκι=the puppy, ντελόγο=instantly, ξάσου=is up tou you, σάζω=to fix, σφαλίζω=to close, σιμώνω=to come closer, τραβάγια=trouble ,πήδος=jump ,πουσουνίζω=buy, οψές=yesterday...

Δεν υπάρχουν σχόλια: